Altijd al willen weten wat is dat voor vogel , die daar zit te broeden ?
U krijgt misschien de kans om ze van dichtbij te zien.
Er zijn plannen gemaakt voor zgn. drijvende eilanden waar de vogels hun nesten kunnen bouwen.
Een mooie plek daarvoor is de vijver gelegen bij de Thorbeckelaan / Nobellaan.
We krijgen hierdoor een vogelspot plek in de wijk !  
Wij willen graag uw mening weten hierover, dus stem mee!
U kunt stemmen tot 31 mei 2021.

Actueel nieuws !

Nieuwbouw ontwikkelingen waar ooit de Fatima mavo, stond.

Sinds 2009 heeft het Stanislas Pijnacker, deels gehuisvest op de locatie aan de Meidoornlaan, een nieuw gebouw betrokken aan de Sportlaan. Het oude gebouw is afgebroken en sindsdien ligt de locatie braak en is lange tijd gebruikt als opslag voor het materiaal voor de renovatie van onze wijk.

Nu dat afgerond is en er weer gebouwd wordt, zijn er ook nieuwe plannen gemaakt voor woningbouw op deze locatie. De gemeenteraad heeft besloten dat daar ruimte is voor ongeveer 90 appartementen, voor ouderen en jongeren, waarvan 30 sociale huur. Er zijn kaders aangegeven voor de hoogte en het te bebouwen gebied.

Doe mee met deze enquête ! Voor een "natuurlijke" wijk !