Videovergadering van 11 november 2020.

– Grondonderzoek van de buurttuin heeft geen verontrustende vervuiling aangetoond.

– Er zal een faunawandeling met informatieborden worden gemaakt langs de diervriendelijke onderdoorgangen en andere ecologische aanpassingen die zijn aangelegd met het ophogen en aanpassen van de wijk.

– In het project IKC zal de wijkvereniging met de gemeente de vinger aan de pols houden omtrent aspecten die volgens de betrokken bewoners kunnen spelen.

– Drie ontwikkelaars die over gebleven zijn hebben hun plannen gemaakt en zijn onder direct betrokkenen verspreid. Ze hebben hun keuze kenbaar gemaakt en de gemeente zal deze bij de keuze betrekken. de uiteindelijke keuze zal door het college aan de raad worden gepresenteerd. Zij kunnen hun visie er over uitspreken waarna half januari een definitieve keuze gemaakt zal worden.

– Op de oproep van de gemeente in de Telstar om plaatsen aan te geven voor het planten van een boom, is weinig gereageerd. De wijkvereniging zal dit alsnog onder de aandacht van de bewoners brengen.

– Bewoners kunnen bladkorven zelf bij gemeente aanvragen. De wijkvereniging zal hen daar volgend jaar op tijd aan helpen herinneren.

– Tot de volgende keer.

Actueel nieuws !

Nieuwbouw ontwikkelingen waar ooit de Fatima mavo, stond.

Sinds 2009 heeft het Stanislas Pijnacker, deels gehuisvest op de locatie aan de Meidoornlaan, een nieuw gebouw betrokken aan de Sportlaan. Het oude gebouw is afgebroken en sindsdien ligt de locatie braak en is lange tijd gebruikt als opslag voor het materiaal voor de renovatie van onze wijk.

Nu dat afgerond is en er weer gebouwd wordt, zijn er ook nieuwe plannen gemaakt voor woningbouw op deze locatie. De gemeenteraad heeft besloten dat daar ruimte is voor ongeveer 90 appartementen, voor ouderen en jongeren, waarvan 30 sociale huur. Er zijn kaders aangegeven voor de hoogte en het te bebouwen gebied.