Video vergadering op 13 januari 2021.

– Wijkvereniging doet mee met de inspraak voor het fietsenplan 2030 van de gemeente. Wij doen mee in de discussie en kunnen ideeën aandragen, knelpunten aandragen en voorstellen doen.Bewoners kunnen tot 8 februari 2021 reageren op het fietsenplan. Zie website gemeente Pijnacker-Nootdorp.

– Er zijn voor het project IKC mailtjes met bezwaren bij de secretaris binnen gekomen. Met deze leden is contact opgenomen en zullen bij de voortgang betrokken worden.

– Het milieuplatform is bezig met de plannen voor de energietransitie waar uiteindelijk elke bewoner van Pijnacker mee te maken krijgt. We zoeken nog een deskundige die de wijkvereniging zou willen vertegenwoordigen. Hij of zij kan met de secretaris contact opnemen. (secretaris@pijnacker-noord.nl)

– KPN heeft wettelijk gezien het recht om glasvezel in gemeenten aan te leggen. Er is overleg geweest met SKP maar de KPN stelde te hoge eisen waardoor er geen samenwerking mogelijk is. Voor onze wijk staat deze uitbreiding voor 2022 gepland. Wordt vervolgd.

– Het Stanislas project vordert gestaag. De keuze van ontwikkelaar is gemaakt en deze is naar de raad gestuurd. Zij moeten er een klap op geven en dan kunnen betrokkenen nog reageren op de plannen.

– De mededeling in de Telstar van 6 januari 2021 over de plaatsing van extra ondergrondse containers deed bij het bestuur de wenkbrauwen fronsen en hebben om opheldering gevraagd. Het is niet erg duidelijk waar deze geplaatst worden.

– Alle bewoners van de wijk Pijnacker-Noord hebben van het bestuur een nieuwjaarskaart ontvangen.

We hopen dat er op gereageerd gaat worden. Graag tot de volgende keer.

Actueel nieuws !

Nieuwbouw ontwikkelingen waar ooit de Fatima mavo, stond.

Sinds 2009 heeft het Stanislas Pijnacker, deels gehuisvest op de locatie aan de Meidoornlaan, een nieuw gebouw betrokken aan de Sportlaan. Het oude gebouw is afgebroken en sindsdien ligt de locatie braak en is lange tijd gebruikt als opslag voor het materiaal voor de renovatie van onze wijk.

Nu dat afgerond is en er weer gebouwd wordt, zijn er ook nieuwe plannen gemaakt voor woningbouw op deze locatie. De gemeenteraad heeft besloten dat daar ruimte is voor ongeveer 90 appartementen, voor ouderen en jongeren, waarvan 30 sociale huur. Er zijn kaders aangegeven voor de hoogte en het te bebouwen gebied.