Wijktoezicht/ Buurtpreventie

U heeft ons vast al eens gezien in onze blauwe hesjes; de mensen van wijktoezicht.
Wijktoezicht Pijnacker Noord is een samenwerking tussen burger, gemeente en politie om o.a. woninginbraken en overlast te voorkomen. Sinds juni zijn we in Pijnacker Noord hard aan het werk met een enthousiaste groep vrijwilligers, om de veiligheid en leefbaarheid in onze wijk te verbeteren. Aan mij de eer om coördinator te mogen zijn van deze leuke en betrokken mensen. Alle vrijwilligers zetten zich geweldig in, om van dit project een groot succes maken!

We zijn alweer een tijdje bezig. Hier volgt een aantal hoogtepunten:

 • Onze hulp is inmiddels al gevraagd door de politie bij het uitkijken naar fietsendieven.
 • We hebben sleutels in een deur aangetroffen en veilig gesteld.
 • We hebben een heleboel zwerf- afval en grofvuil laten weghalen in samenwerking met meldpunt leefomgeving van de gemeente. Hiermee is o.a. gevaar voor brandstichting weggenomen.
 • Onze aanwezigheid wordt door de buurt zeer op prijs gesteld. Dat blijkt wel uit de complimenten en reacties. We merken dat het onderwerp veiligheid leeft in onze wijk.

Mijn naam is Simone van Dijk. Ik ben werkzaam in de particuliere beveiliging. Tevens ben ik gecertificeerd coördinator beveiliging. Vanuit mijn passie voor het werken met het thema “veiligheid”  en vanuit sociaal maatschappelijke betrokkenheid, ben ik coördinator van wijktoezicht Pijnacker Noord geworden.

Ik ben u namens alle bewoners  ontzettend dankbaar, als u ook uw steentje bij zou willen dragen. Met elkaar zorgen we voor een veilig en leefbaar Pijnacker Noord.

Wijktoezicht Pijnacker Noord is op zoek naar meer vrijwilligers die minimaal 1 keer per maand maximaal 1,5 uur beschikbaar zijn. Hoe meer wijktoezichthouders er zijn, hoe meer rondes er gelopen kunnen worden: Bent u ouder dan 18 jaar en bent u minimaal 1 keer per maand beschikbaar op een tijdstip dat u uitkomt en woonachtig in Pijnacker Noord? Meld u dan aan of vraag eerst extra informatie aan via buurtpreventie@pijnacker-noord.nl

Samenvatting bestuursvergadering 15 februari 2016

Tijdens de bestuursvergadering van de wijkvereniging op 15 februari 2016 zijn de volgende punten besproken:

 • Met Rondom Wonen is een gebruik overeenkomst gesloten om braakliggende gronden langs de Meidoornlaan/Thorbeckelaan te mogen gebruiken als buurttuin.
 • Met de wethouder Piet Meltzer is kennis gemaakt en zijn o.a. punten betreffende renovatie budget en handhaving besproken.
 • Helma Wubben heeft de taak van tweede webmaster op zich genomen.
 • Op woensdag 16 maart 2016 zal de Algemene Ledenvergadering in de Acker worden gehouden.

Schoonmaakactie Noord 13 februari 14.00 – 15.00 uur

Zet je ook in voor een schonere buurt. Even een uurtje de handen uit de mouwen en samen maken we de buurt schoner en veiliger.

Op 13 februari om 14.00 uur starten we vanaf de Groen van Prinstererlaan 1, bij basisschool De Schatkaart. Daar staat de schoonmaakkar van de Gemeente met prikkers, vuilniszakken en dergelijke. Na afloop kunnen we napraten met thee, koffie en limonade in de school.

 

Samenvatting bestuursvergadering 18 januari 2016

Tijdens de bestuursvergadering van de wijkvereniging op 18 januari 2016 zijn de volgende punten besproken:

 • Het Repair Café van februari wordt gehouden bij de SWOP, Mr. Dr. van den Helmlaan 11.
 • Er hebben zich inmiddels 11 personen aangemeld die willen helpen bij het realiseren van een buurttuin. Voor deze tuin hebben wij van Rondom Wonen voor de komende 2 jaar grond in bruikleen gekregen aan de Thorbeckelaan/Meidoornlaan.
 • Als er bij de oplevering van de Parkbuurt een feest wordt gehouden heeft Jeugd en Jongerenwerk hun medewerking toegezegd.
 • Op woensdag 16 maart 2016 zal de Algemene Ledenvergadering woensdag in de Acker worden gehouden.

AED reanimatiecursus

Donderdag 5 november 2015 organiseert Evenementen EHBO als Reanimatiepartner weer een opleiding reanimatie/AED in Pijnacker.
Locatie: Clubhuis van de PWV, Noordweg 77a.
Tijd: 19:30 tot +22:30 uur
Kosten € 35,00.
Belangstellende kunnen zich aanmelden via info@evenementenehbopijnacker.nl.

Samenvatting bestuursvergadering 19 oktober 2015

Tijdens de bestuursvergadering van de wijkvereniging op 19 oktober 2015 zijn de volgende punten besproken:

 • Puin breken. De opslaglocatie van Verhoef aan de Meidoornlaan is door Verhoef van het aanwezige puin ontdaan.
 • Het Definitief Ontwerp van de Bomen en Berkenbuurt is bekend gemaakt op de website van de gemeente en op onze website.
 • Het wijktoezicht functioneert. Er is wel grote behoefte aan meer mensen die bereid zijn in de avonduren een ronde te lopen.
 • Er komt weer een cursus EHBO. De data zijn nog niet bekend. Deze komen op de website te staan.
 • Met de gemeente is gesproken over de overvloedige rietgroei aan diverse slootkanten. Dit is een probleem wat nadere studie vereist en het bestuur gaat hiervoor op zoek naar deskundigen om zich te laten voorlichten.

Samenvatting bestuursvergadering 21 september 2015

Tijdens de bestuursvergadering van de wijkvereniging op 21 september 2015 zijn de volgende punten besproken.

 • Puin breken. De gemeente heeft meegedeeld dat op de locatie van Verhoef aan de Meidoornlaan door de Omgevings Dienst Haaglanden een verbod tot het breken van puin is ingesteld en dat het aanwezige puin moet worden afgevoerd naar een daarvoor geschikte locatie. Termijn van ontruiming is nog niet bekend.
 • Snelheidsmeting: aan de gemeente wordt gevraagd in de Geleerdenbuurt weer een matrixbord te plaatsen waarop de snelheid van passerende motorvoertuigen kan worden afgelezen.

Binnenkort zal het Definitief Ontwerp van de Bomen en Berkenbuurt bekend worden gemaakt via de gebruikelijke kanalen.

Keep it Clean Day 2015

Keep it Clean Day 2015 in Pijnacker-Noord op vrijdagavond 18 september.

Op vrijdagavond 18 september om half zeven gaan we met buurtbewoners de buurt vrij van zwerfvuil maken.

De aanhanger van Schoon van de gemeente, staat dan voor basisschool De Schatkaart aan de Groen van Prinstererlaan.

We trekken onze oranje hesjes aan, prikker en vuilniszak mee en in groepjes gaan we de buurt van zwerfvuil verlossen. En ach, meestal valt het best mee, maar toch heb je al snel een vuilniszak vol.

Voor de kinderen is er een afvink-kaartje om te kijken welk vuil je tegenkomt.

De vorige acties waren op woensdagmiddag. Deze derde actie sluit aan bij de landelijke Keep it Clean Day.

Deze actie die voor en door bewoners is, wordt georganiseerd door de werkgroep Sociaal Noord. Deze groep van vier enthousiaste buurtbewoners is opgericht in maart van dit jaar. Natuurlijk kunnen we nog uitbreiding gebruiken.

Contactpersoon is Irene Haket 06-40736444.

Dus heb je even de tijd, jong en oud: Om half zeven starten we.

Na een uur komen we weer samen en drinken we nog wat met elkaar.

Keep it Clean: vele handen…

Feestelijke opening speelplekken 12+ jeugd

Op woensdagmiddag 2 september worden de speelplekken 12+ in de
wijk Pijnacker-noord geopend.
Wat gaat er gebeuren?
Voor alle kinderen uit groep 7 en 8 wordt er aan de Vlierlaan door
Team4Talent een voetbaltoernooi georganiseerd.
Wil je hieraan meedoen?
Vorm dan een team van 5 jongens en/of meisjes.
Schrijf je dan in voor 31 augustus door een e-mail te sturen naar:
Redouankoubini@stjjmh.nl
Waar : Voetbalkooi Vlierlaan
Datum : Woensdag 2 september
Tijd : 14.00 tot +/-15.30 uur
Kosten : Geen