Kunst in de wijk

Op 8 december is een kleine werkgroep voor het eerst bijeen geweest op het gemeentehuis om te spreken over de inrichting van de beeldentuin aan de Nobellaan. Een bestuurslid was daarbij.

Afgesproken is dat allereerst een thema wordt vastgesteld waarmee een kunstenaar aan werk kan worden gezet of waarmee een keuze uit bestaande kunst kan worden gemaakt.

Volgens het ontwerp komt er een beeldentuin met posities voor 5 beelden. Het budget is echter zeer beperkt. We zijn benieuwd wat hier uit zal komen. Op de vernieuwde website vindt u trouwens al diverse foto’s van de kunst die er al in de hele wijk staat.

Inspectie Geleerdenbuurt

Op 4 november is het bestuur samen met de projectleiding van de Gemeente door de Geleerdenbuurt gelopen om de toestand te bezien.

De Schweitzerlaan en de Nightingalelaan waren op dat moment nagenoeg klaar. Geconstateerd werd dat de nieuwe bestrating er nogal hobbelig uitzag. De Gemeente gaat dit nameten en eventueel laten herstellen. Ook was de drempel naar de Nightingalelaan al beschadigd door zwaar verkeer. Ook hieraan zal de Gemeente iets laten doen.

Later zal wederom geïnspecteerd worden of het werk goed is uitgevoerd. Geef evt. technische klachten snel door aan het bestuur op info@pijnacker-noord.nl.

Tevens zegde de Gemeente toe om de kabelaars in het vervolg beter te doen samenwerken. Zodat alle kabelwerk in één keer kan worden gedaan.

Start uitvoering verbetering Pijnacker-Noord

Op 16 december 2009 verrichtte wethouder Hans de Jong de officiële start van de verbetering van Pijnacker-Noord door een boom op de nieuwe hoogte op de speelplek aan de Pasteurlaan te planten. Hij werd daarbij door vele kinderhanden geholpen.

In zijn toespraak keek de wethouder liever voor- dan achteruit met te vertellen dat het werk in de Geleerdenbuurt in februari 2010 echt gaat beginnen.

John van Beusekom, voorzitter van de wijkvereniging, legde de nadruk op de betrokkenheid van de bewoners van de Geleerdenbuurt. Hij keek nog één keer achterom door te vertellen dat bewoners uit de Geleerdenbuurt al veel eerder dan de gemeente en de wijkvereniging plannen hadden gemaakt voor verbetering van de wijk.

Hij prees de bewoners voor hun betrokkenheid bij de huidige plannen en was ervan overtuigd dat 95% van de bewoners tevreden zijn met dit ontwerp.

De officiële start werd besloten met een hapje en een beker warme chocolademelk of een glaasje glühwein.

Wijkfeest

Dat het feest niet het aantal bezoekers trok dat we gehoopt en verwacht hadden lag ook aan het weer. Ondanks dat het niet regende was stond er een gure wind.

Het lag in ieder geval niet aan de inzet van de vele betrokkenen, getuige de “aftiteling”:

De mensen die ik als trekkers van het wijkfeest hartelijk bedank zijn in de eerste plaats het
“wijkfeest-team”:

– Sandra Houthuijs van    4degelegenheid
– Carla Bär
– Marc d’Ancona
– Vera Zuiderwijk.
Een fantastisch team dat met een geweldige inzet
de verschillende thema’s heeft getrokken.

Ook bedank ik het bestuur van de wijkvereniging dat ons op alle manieren gesteund heeft

en

Christa de Kok van de Brede School die het voorstel heeft gedaan om de handen ineen te slaan en de Straatspeeldag en het wijkfeest te combineren.

Veel dank ook aan de medewerkers van de gemeente, politie, brandweer en de mensen van de EHBO die hebben meegewerkt om het feest mogelijk te maken  en veiligheidsadviezen hebben gegeven.

Ook de Gemeente en Fonds 1818, die ons financieel, en Rondom Wonen die ons en financieel en met menskracht hebben gesteund bedank ik.

Tenslotte veel dank aan:

 • Paul Bartels  (Tentoonstelling)
 • OBS De Berkenhof
 • De Bloemenhoek (bloemen voor de vrijwilligers)
 • Theo van den Bulk (Tentoonstelling)
 • C1000
 • Coolgirlz
 • Grafia
 • Bart van Heiningen  (logo-ontwerper)
 • High Light and Sound
 • Bakkerij Luurt
 • Intratuin
 • Jay’s Place (Jolanda Wagenaar)
 • Jennifer Giorgi  (presentatie)
 • Jeugdland  (Henny Anthonnissen en Jaap Mensink)
 • De jongeren van de jongerenwerkers
 • De jongerenwerkers van de gemeente
 • De Sint Josephschool
 • Bewonersvereniging Koningshof  (Materiaalbeheer)
 • Van der Lans BV
 • Michel Maat (fotograaf)
 • Wim Meijer (video)
 • Nicky’s Place
 • De Poort
 • NJ Workshops groendecoraties
 • OK Salsa
 • De Schakelaar (Janneke Bakker)
 • Carlo Straver Culinair
 • Het Stanislascollege
 • Van der Stoep (verzekeringen en de “Kraak de Kluis” attractie)
 • De Telstar (Interviews en nieuws)
 • Piet Verbree en Fred Hammers (video)
 • Ans Verhaagen (Tentoonstelling)
 • VOC Company
 • De Viergang

  Jaap Roos:
  voorzitter werkgroep Welzijn Wijkvereniging Pijnacker Noord.

Masterplan

Het Masterplan Pijnacker-Noord biedt het afstemmingskader waarbinnen vernieuwingen in de ruimtelijke structuur zullen plaatsvinden.

Het Masterplan bevat een pakket aan voorstellen die elkaar onderling aanvullen en versterken met als deel een ruimtelijke structuur, waarmee de wijk vitaal de toekomst tegemoet kan gaan.

Bovendien moet het Masterplan wensen en mogelijkheden bij elkaar brengen. Dit betekent dat uitvoering mogelijk moet zijn binnen financiële kaders, technische beperkingen en bovenal dat het plan gedragen wordt door de bewoners van de wijk.

Gezocht is naar een optimale mix, waarbij volkshuisvestelijke doelen en draagvlak binnen de wijk met elkaar verenigd kunnen worden, binnen verantwoorde financiële kaders.

Het Masterplan is de basis voor het fysieke uitvoeringsprogramma. Hierin worden alle ‘harde’ ingrepen samengevat, zoals de revitalisering en nieuwbouw en de aanpak van de openbare ruimte en het verkeer.

De sociale component krijgt zijn weerslag in een sociaal beheerplan. Dit maakt onderdeel uit van de wijkbeheerplannen en is een uitwerking van het wijkgericht werken. De kaders hiervoor worden echter wel in dit Masterplan geschetst.

Ten slotte is het Masterplan de basis voor de herziening van het bestemmingsplan Pijnacker-Noord.

Oprichting wijkvereniging

Uit het oprichtingsverslag citeren we:

 1. Voorzitter geeft de stand van zaken weer ten aanzien van het Masterplan:
  • Er wordt een toelichting gegeven over de resultaten van de enquˆete.
  • De wijk dient in zijn geheel 30-km gebied te worden. Vooral de veiligheid bij C1000 en de Goudenregensingel verdient veel aandacht.
  • Het overleg tussen Rondom Wonen en de huurders dient aanzienlijk verbeterd te worden.
  • Het bestuur zal nagaan of er een procedure planschade bestaat. Aangeraden wordt ook een rechtsbijstandsverzekering af te sluiten.
  • Is de becijferde opknapkosten van ca. e 50.000= per flat op grond waarvan door Rondom Wonen besloten is de 2-laagse bejaardenflats af te breken een goede berekening?
  Het bestuur geeft aan dat Rondom Wonen die beslissing op technisch- economische redenen heeft genomen. Huidige huurders dienen een passend alternatief te krijgen.

 

Het verslag eindigt met:

De voorzitter feliciteert de leden met de oprichting van de vereniging en hoopt dat de komende jaren vele en nuttige activiteiten zullen worden opgepakt en de wijk daardoor een
aantrekkelijke wijk blijft.