Hoe staat het er nu voor ?

De renovatie van de Geleerden-, Staatslieden-, Park- en Heesterbuurt is afgerond. Blijft over de renovatie van de

Bomen- en Berkenbuurt

In de Bomen- en Berkenbuurt wordt door Heijmans eerst het hoofdriool vervangen in de Goudenregensingel. De nutsbedrijven vervangen ook de hoofdleidingen en een deel van de huisaansluitingen. Dit is een anders dan in de vorige buurten  Daar werden alle aansluitingen vervangen op het moment dat de hele straat open lag voor de vervanging van het riool. Deze manier zal waarschijnlijk betekenen dat de straten minder lang open zullen liggen en dus minder overlast voor de bewoners geven. Nadat het hoofdriool is vervangen zal begonnen worden met de Noordweg (incl. de Boomgaard) vanaf de Goudenregensingel richting het noorden.

Planning

Planning Bomen- en Berkenbuurt

Contactpersonen met betrekking tot de lopende werkzaamheden

Stedin                       hr, van der Meer       06 5374 5394

Dunea                       hr, Haket                    06 2254 6325

Heijmans                  hr. Westbroek           06 54216873

SKP/BAM                hr, van Kooten          06 5390 6856

Gemeente                 Ron Develing            06 2001 7043

Wijkvereniging        Koos van der Elst    06 1001 8623