Datum Auteur Titel Inhoud
18-12-2018 Bart Enema Aanvulling op de wijkatlas Aanvulling op de wijkatlas
18-12-2018 Aad Tas De Acker en de Poort De Acker en de poort
04-04-2016 Leonard Terwey Bodemopbouw Bodemopbouw vijver Groen van Prinstererlaan
04-04-2016 Henk Merkus, Teake Stavenga Geologische Structuur Geologische Structuur
07-11-2014 Bart Enema Berkenhof Geschiedenis van de Openbare Basisschool Berkenhof.
07-10-2014 Joop Bes Josephschool Beschrijving van de geschiedenis van de Josephschool vanaf de oprichting tot ongeveer 1995.
19-08-2014 Charles van der Mast Geschiedenis van de RK kerk H Joannes de Dooper Geschiedenis van de bouw en de renovatie in 1992 van de RK kerk van de H. Joannes de Dooper.
22-07-2014 Haaglanden in de Romeinse tijd brochure Haaglanden in de Romeinse tijd
17-07-2014 Bart Enema Bomen over bomen
Een fraai overzicht van de mooiste bomen in Noord.
17-07-2014 Aad Tas Deli tabak Geschiedenis van het woonhuis Noordweg 51

De “Wijkatlas Pijnacker-Noord” is in november 2013 als boekje gepubliceerd. 
Indien u fouten vindt, opmerkingen of aanvullingen heeft, kunt u deze doorgeven aan 
wijkatlas@pijnacker-noord.nl.
Wij ontvangen graag uw commentaar.
Dit boekje geeft  een breed beeld van de wijk Pijnacker-Noord en heeft als hoofddoel de sociale cohesie in Pijnacker-Noord te bevorderen. 

U kunt het boekje hier downloaden (ca 5 MB).


Actueel nieuws !

Nieuwbouw ontwikkelingen waar ooit de Fatima mavo, stond.

Sinds 2009 heeft het Stanislas Pijnacker, deels gehuisvest op de locatie aan de Meidoornlaan, een nieuw gebouw betrokken aan de Sportlaan. Het oude gebouw is afgebroken en sindsdien ligt de locatie braak en is lange tijd gebruikt als opslag voor het materiaal voor de renovatie van onze wijk.

Nu dat afgerond is en er weer gebouwd wordt, zijn er ook nieuwe plannen gemaakt voor woningbouw op deze locatie. De gemeenteraad heeft besloten dat daar ruimte is voor ongeveer 90 appartementen, voor ouderen en jongeren, waarvan 30 sociale huur. Er zijn kaders aangegeven voor de hoogte en het te bebouwen gebied.