(ex)Rouwcentrum

Via deze pagina willen wij jullie op de hoogte houden van de ontwikkelingen rond het voormalig rouwcentrum aan de Thorbeckelaan. Het laatste nieuws staat bovenaan.

Het bestuur van de Wijkvereniging Pijnacker Noord reageert op de brief van de gemeente van 22 november 2018. Zie hier deze brief.

Op onze brief van 5 september zijn ongeveer 75 reacties gekomen. Wij hebben daar een samenvatting van gemaakt, zie ook hier de bijlage.

Op 6 september hebben wij een brief naar het college en de raadsfracties gezonden.

De brief naar de bewoners is op 5 september in de Staatsliedenbuurt bezorgd en ook naar de bewoners aan de Troelstralaan, Cort v.d. Lindenlaan en bewoners boven de Lidl.

Op 30 augustus heeft het bestuur gesproken met medebewoners John van Beusekom, Paul Kloosterman, Floris Holtkamp en Walter van den Bogaerdt. We hebben afgesproken een brief te sturen naar omwonenden en ook naar het college en raadsfracties.

Op 13 augustus hebben wij u via onze site geïnformeerd over de stand van zaken.

In de periode daarna zijn we door buurtbewoners benaderd over deze ontwikkelingen. Bewoners maken zich vooral zorgen over mogelijke parkeeroverlast. We hebben in de maanden juli en augustus 2 maal een bespreking gehad met de bridgeverenigingen en deze problematiek is uitgebreid besproken.  Zij verwachten goede afspraken te kunnen maken met hun leden.

Anne Volkers, buurtbewoner en raadslid namens het CDA, heeft een aantal vragen gesteld m.b.t. deze ontwikkelingen. Zie de vragen en de antwoorden gegeven door het college. Door deze beantwoording is heel duidelijk dat de gemeente geen rol voor zichzelf ziet bij deze ontwikkelingen.

Op 3 juli kregen de buurtbewoners een schrijven van De Laatste Eer.

Als vereniging werden wij op 19 juni door de besturen van de Pijnackerse Bridge Club (PCB) en Multibridge geïnformeerd over hun plan om het rouwcentrum over te nemen van De Laatste Eer.

Onze eerste reactie was heel positief omdat wij daar ook mogelijkheden zien voor het ontwikkelen van buurtactiviteiten zoals bijvoorbeeld het Repair Café. Een aantal maanden daarvoor hadden wij al gesproken met De Laatste Eer op hun verzoek. Wij hebben toen ook aangegeven wel belangstelling te hebben voor eventuele huur, maar geen mogelijkheid zagen in een koop van het pand.

Eén reactie

  1. Het is goed dat wijkbewoners op de hoogte worden gehouden van de ontwikkelingen rond het voormalig rouwcentrum aan de Thorbeckelaan.

Reacties zijn gesloten.