Feest in Noord!

Zaterdagmiddag 14 september is er voor kinderen uit Noord een spelletjesmiddag rondom De Acker, georganiseerd door wijkvereniging Pijnacker-Noord en wijkgemeente De Acker.
Vanaf 15.00 kun je sjoelen,steltlopen, doelschieten, vilten, spiraal spel en nog meer leuke en  sportieve activiteiten. Natuurlijk is er ook iets lekkers voor de kinderen.
Alle kinderen maar ook ouders of belangstellenden zijn welkom voor een ontmoeting met elkaar in Noord.
Ontmoet hier misschien je buurman of je buurvrouw!
NA DE JEUGDACTIVITEIT, GAAT Rond 16.00 de BBQ aan.
De BBQ is een initiatief van de gezinnen waarvan de vrouwen wekelijks samen komen op dinsdagochtend in De Acker.
Zij nodigen de kinderen en hun ouders uit om deel te nemen aan de BBQ.
Iedereen neemt zelf wat lekkers mee voor op de BBQ of een andere lekkernij.
Zo delen we met elkaar de maaltijd.
Rond 18.00 uur is het feest in Noord voorbij.
Een MOOIE kans om elkaar te leren kennen in PIJNACKER Noord!
Waar: Rondom de Acker op Park Berkenoord 2

Voorrondes NK Stoepranden

Beste meneer/mevrouw,

Wij zijn Amber en Carlo en wij zijn stagiaires van Team4Talent. Op zaterdag 14 september 2019 organiseert Team4Talent één van de dertig voorrondes NK-stoepranden op het Raadhuisplein in Pijnacker. Het toernooi is voor jong en oud, vanaf 6 jaar kan je al deelnemen. Per leeftijdscategorie worden er drie gouden tickets uitgereikt voor de Nederlandse Kampioenschappen die op 22 september 2019 in Amersfoort plaatsvinden. Deze finalisten worden van vervoer voorzien voor dit leuke dagje uit!

De leeftijdscategorieën zijn als volgt ingedeeld:

–         12.00 – 13.00 uur: 75+

–         13.00 – 15.00 uur: 15 – 24 jaar & 25 – 74 jaar

–         15.00 – 18.00 uur: 6 – 10 jaar & 11 – 14 jaar

Het zou fijn zijn als ook wijkverenigingen in de promotie hiervan hun steentje kunnen bijdragen. Het zou geweldig zijn als jullie ons willen helpen met het verspreiden en promoten van dit fantastische evenement. Ook hebben wij binnen afzienbare tijd posters beschikbaar die wij graag zouden willen ophangen bij jullie. Is dat wat jullie betreft akkoord? In de bijlage is alvast de digitale poster te vinden, die gebruikt kan worden. ​

Wij horen graag van u.

Met vriendelijke groet,

Amber van Santen en Carlo Schep

Eerste gemeentelijke cultuuravond op 21 mei 2019

Overgenomen van de gemeentelijke website www.pijnacker-nootdorp.nl

Cultuur brengt samen en draagt bij aan een gevoel van saamhorigheid. Het college wil graag het culturele veld en geïnteresseerde inwoners betrekken bij de totstandkoming van de cultuurnota.

Volgens de ambitie uit het hoofdlijnenakkoord 2018-2022 van dit college is de gemeente Pijnacker-Nootdorp bezig met het vormgeven van een cultuurnota.

Cultuuravonden

Dat doen we bijvoorbeeld door het organiseren van twee cultuuravonden. De eerste bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 21 mei van 19.30 uur tot 21.30 uur. U bent vanaf 19.00 uur welkom in het Parochiehuis, Oostlaan 38a te Pijnacker.

Tijdens deze bijeenkomsten staan onder meer de volgende vragen centraal:

 • Welke kansen zien we voor cultuur in de komende jaren en welke ambities horen daarbij?
 • Welke mogelijkheden zien we voor meer afstemming en samenwerking?

Bent u verhinderd, maar wilt u wel van u laten horen of heeft u vragen? Benadert u dan de beleidsadviseur cultuur; Marcella Delissen, e-mail: m.delissen@pijnacker-nootdorp.nl

Aanmelden

U kunt zich digitaal aanmelden via het digitale aanmeldformulier. Mocht u gezamenlijk komen, wilt u dan alle deelnemers individueel aanmelden?

Samenvatting bestuursvergadering 14 mei 2019

Tijdens de bestuursvergadering van de wijkvereniging op 14 mei 2019 zijn de volgende punten besproken:

 • De overname van het rouwcentrum van De Laatste Eer door de Bridge verenigingen is rond. Er zal een afspraak worden gemaakt met het bestuur van de Stichting om te kijken of wij ook gebruik kunnen maken van hun gebouw.
 • Bij het Repair Café van 4 mei was het erg druk en zijn er veel reparaties verricht.
 • De Buurttuin ziet er goed uit. De oregano en salie kunnen worden geplukt..
 • De renovatie van de Bomen- en Berkenbuurt vordert wel maar nu is er weer verontreiniging in de Prunuslaan geconstateerd. Hierdoor veranderd de planning. Ter compensatie zal nu eerst de Goudenregensingel tussen de Nootdorpseweg en de Noordweg van de nieuwe bestrating worden voorzien en zal de straat van Park Berkenoord parallel aan de Meidoornlaan nu worden gerenoveerd

Bomenbuurt kiest kleur

De Bomenbuurt krijgt een opknapbeurt. In het najaar worden alle huizen geverfd. Bewoners mogen zelf kiezen welke kleur zij op hun gevel willen hebben. Zaterdag 13 april organiseerde Rondom Wonen, samen met de gemeente, de bibliotheek en jeugdwerk, een bijeenkomst om de kleur uit te komen kiezen. In de weken daarvoor hadden bewoners al uit 10 kleuren kunnen kiezen. Nu ging de keuze tussen 5 kleuren.

Het was een geanimeerde bijeenkomst. Er was koffie, thee, een koekje en limonade en snoepjes voor de kinderen. Er werd ook een enquête gehouden over de leefbaarheid in de wijk.

Voor de kinderen waren er vogelnestkastjes die ze konden verven en versieren.

In het najaar wordt er ook nog een activiteit voor kinderen georganiseerd waarbij ze panelen mogen ontwerpen en beschilderen. Die panelen komen te hangen op de hoekhuizen van de straten van de bomenbuurt en de Acacialaan. Maar daarover later meer ………

Bomenbuurt1

Samenvatting bestuursvergadering 18 maart 2019

Tijdens de bestuursvergadering van de wijkvereniging op 18 maart 2019 zijn de volgende punten besproken:

 • De overname van het rouwcentrum van De Laatste Eer door de Bridge verenigingen is bijna rond. Het college van B&W is akkoord met de garantstelling.  Nu moet de Raad nog akkoord gaan..
 • De Algemene Ledenvergadering duurde te lang. Wij zullen er samen op toezien dat dit niet meer voorkomt.
 • Er is kennisgemaakt met met Moniek Wibier als de nieuwe ecoloog. Zij werkte hiervoor voor de stad Delft. Zij is blij hier met meer natuurlijk groen te maken te hebben.
 • De renovatie van de Bomen- en Berkenbuurt vordert goed. De Lijsterbeslaan is bijna klaar en met de Prunuslaan is een begin gemaakt.

Samenvatting bestuursvergadering 12 februari 2019

 • De overname van het rouwcentrum van De Laatste Eer door de Bridge verenigingen zit nog geen schot in. De gemeente Pijnacker stelt zich niet garant als de Stichting nog niet is opgericht en alle leden die een geldelijke toezegging hebben gedaan, dit nog niet op schrift hebben bevestigd.
 • De Algemene Ledenvergadering zal gehouden worden op 4 maart 2019 om 20.00 uur in De Acker. Na de huishoudelijke zaken zal na de pauze het onderwerp “Pijnacker Noord op weg naar een aardgasvrije toekomst met isolatie maatregelen en energiebesparing ” worden ingeleid en besproken door Ger Vriethoff namens de gemeente en Hilbrand Does (Energiemanager bij Energiegigant).
 • De 3 nieuwe gebouwen van Rondom Wonen aan de Thorbeckelaan zijn opgeleverd door de aannemer en inmiddels bijna allemaal bewoond

Samenvatting bestuursvergadering 15 januari 2019

Tijdens de bestuursvergadering van de wijkvereniging op 15 januari 2019 zijn de volgende punten besproken:

 • De overname van het rouwcentrum van De Laatste Eer door de Bridge verenigingen wordt heel erg moeilijk. De gemeente Pijnacker stelt zich niet garant op basis van een taxatie. Er komt een nieuwe taxatie. Het betekent wel dat de Verenigingen nu voor veel meer eigen geld zullen moeten zorgen om alsnog voor de gemeentegarantie in aanmerking te komen.
 • Een tweetal bestuursleden hebben met wethouder Hennevanger een afspraak om op 18 januari een aantal zaken de wijk betreffende door te spreken.
 • De Algemene Ledenvergadering zal gehouden worden op 4 maart 2019 om 20.00 uur in De Acker. Na de huishoudelijke zaken zal na de pauze het onderwerp “milieu, CO2, energie en warmtenet” worden ingeleid en besproken.
 • De werkgroep sociaal zal binnenkort in een nieuwe samenstelling van start gaan.